Coupé

Balett
Jag tänkte fortsätta att lägga upp bilderna från Gotland-fotograferingen. Vad tycker ni än så länge? Jag gillar verligen känslan bakom bilderna, det återspeglar huset, vilket byggdes på 1800-talet.

I’m going to continue to post the pictures from Gotlands photo shoot. What do you think so far? I really like the feeling behind the pictures, it reflects the essence of the house, which was built in the 1800’s.

Wooden gate

Balett
Jag vet inte hur gammal den här trägrinden är men den är i alla fall äldre än vad jag är. Den har funnits där så länge jag kan minnas och den är så vacker. Det lustiga är att jag aldrig lade märke till den när jag växte upp, det var när jag kom in i balettens värld som jag insåg hur konstnärlig den verligen är.

I don’t know how old this wooden gate is but I now it’s older than me anyway. It’s been around as long as I can remember and it’s so beautiful. The funny thing is that I never noticed it growing up, it was when I came into the world of ballet that I really realized how artistic it really is.