Another favorite

Balett
Det här är en annan av mina favoritposer. Jag vet inte varför men jag har alltid älskat den.
This is another of my favorite poses. I don’t know why but I’ve always loved it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.