Back exercise

Den här övningen är ett riktigt bra sätt att förbättra styrkan i ryggen, vilket är nödvändigt för många balettrörelser, som t.ex. arabesquer. Jag gör vanligtvis tre set om 10 lyft, vilar ca 30 sekunder emellan.

This exercise is a great way to improve the strength in the back, which is necessary for a lot of moves, such as arabesques. I usually do three sets of 10 lifts, rests about 30 seconds in between.

Leave a Reply

Your email address will not be published.