Grand jeté

Här är mitt försök att göra en grand jeté efter vår två och en halv långa träning! Det är verkligen inte min bästa och jag måste förbättra den rejält men jag ville visa hur den ser ut. Jag vet att jag måste trycka ifrån mycket mer från golvet, göra en mycket större chasse och komma högre i hoppet. Jag hoppas bara att jag lyckas förbättra den innan showen!

Here’s my attempt to do a grand jeté after our two and a half hour practice! It’s certainly not my best and I need to improve it a lot but I wanted to show you how it looks. I know I need to push a lot more of the ground, do a much bigger chasse and get higher in my jump. I hope I manage to improve it before the show!

Leave a Reply

Your email address will not be published.