Coupé

Balett
Jag tänkte fortsätta att lägga upp bilderna från Gotland-fotograferingen. Vad tycker ni än så länge? Jag gillar verligen känslan bakom bilderna, det återspeglar huset, vilket byggdes på 1800-talet.

I’m going to continue to post the pictures from Gotlands photo shoot. What do you think so far? I really like the feeling behind the pictures, it reflects the essence of the house, which was built in the 1800’s.

Wooden gate

Balett
Jag vet inte hur gammal den här trägrinden är men den är i alla fall äldre än vad jag är. Den har funnits där så länge jag kan minnas och den är så vacker. Det lustiga är att jag aldrig lade märke till den när jag växte upp, det var när jag kom in i balettens värld som jag insåg hur konstnärlig den verligen är.

I don’t know how old this wooden gate is but I now it’s older than me anyway. It’s been around as long as I can remember and it’s so beautiful. The funny thing is that I never noticed it growing up, it was when I came into the world of ballet that I really realized how artistic it really is.

Gotland shoot

Balett
Här har ni första bilden från min mycket korta fotografering på Gotland. Det var så kallt och det regnade nästan hela tiden. Jag lyckades knäppa några bilder mellan skurarna, kl. 19:00. Blev faktiskt nöjd med bilderna, även om jag inte fick till lika många som jag hade tänkt mig. Mitt huvud frös av kylan och jag kunde inte komma på några bra poser.

Det är första fotograferingen i möra kläder och det passade verkligen med vädret.

Here is the first picture of my very short ballet shoot on Gotland. It was so cold and rained almost the entire time. I managed to snap some photos in between the showers, at 07:00 pm. I’m actually pleased with the pictures, even if I didn’t get as many as I would have liked. My mind went blank in the cold so I couldn’t come up with any good poses.

It’s the first shoot I’ve had in dark clothes and it really went well with the weather.

Hyperextension

Balett
Hyperextension hjälper en inte när man står i tåspetsskor. Man måste pressa fötterna mycket hårdare för att komma över boxen. Man ser min hyperextension ganska tydligt på den här bilden.

This hyperextension isn’t that convenient en pointe. You need to push your feet even harder to get over the box. You can see my hyperextension pretty clear in this picture.

Stretch Sunday

Balett
Den här bilden är redan en vecka gammal. Älskar den verligen. Angelicas rygg är helt fantastisk, jag hoppas jag kan bli få flexibel i ryggen någon dag.

This picture is already a week old. I’m in love with it though. Angelica’s back is just amazing, I hope I can get that flexible in my back some day.