Under my Umbrella

Balett
Idag blir sista dagen med Gotlandsbilderna. Fortsätt lämna förslag på teman, jag har skrivit ner alla och kommer fortsätta att göra det. Jag ska försöka att göra alla genom min egen tolkning så fort jag kan. Förslagen jag har fått än så länge är:

♥ Kärlek
♥ 1920-1930-talskjolar (vilket är svårt, har ingen sådan kjol)
♥ Teaterfotografering
♥ Vintage
♥ Bibliotek och Böcker
♥ Natur/vår
♥ Gamla byggnader
♥ Blommor/vår

This will be the last day with my Gotland photos. Keep leaving your suggestions on themes, I’ve written down every single one and will keep doing that. I’ll try to do them all in my own interpretation as soon as I can. The suggestions I’ve got so far is:

♥ Love
♥ 1920’s – 1930’s skirts (a hard one, I don’t have any skirt of that kind)
♥ Theatrical shoot
♥ Vintage
♥ Library and Books
♥ Nature/spring
♥ Old buildings
♥ Flowers/spring

Leave a Reply

Your email address will not be published.