Wooden gate

Balett
Jag vet inte hur gammal den här trägrinden är men den är i alla fall äldre än vad jag är. Den har funnits där så länge jag kan minnas och den är så vacker. Det lustiga är att jag aldrig lade märke till den när jag växte upp, det var när jag kom in i balettens värld som jag insåg hur konstnärlig den verligen är.

I don’t know how old this wooden gate is but I now it’s older than me anyway. It’s been around as long as I can remember and it’s so beautiful. The funny thing is that I never noticed it growing up, it was when I came into the world of ballet that I really realized how artistic it really is.

Leave a Reply

Your email address will not be published.