Not so Grand Jeté

Balett
Det här är det bästa jag kan. Jag har flexibiliteten för hoppet (på ett ungefär) men det är tydligt att jag inte har styrkan för det. Jag får inte benen högre upp, hur mycket jag än försöker. Ska definitivt öva på min “grand” jeté till nästa års show, vi använder den här bilden som en “före”-bild och hoppas på en mycket bättre “efter”-bild! Fråga mig inte ens vad jag gör med armarna…

This is about as good as it gets. I have the flexibility for the jump (sort of) but clearly not the strength. I can’t get my legs higher, no matter how hard I try. I’m definitely going to practice my ‘grand’ jetés for next years show, let’s use this picture as the ‘before’ photo and hope for a much better ‘after’ photo! Don’t even ask me what I’m doing with my arms…

3 thoughts on “Not so Grand Jeté

  1. Går du via develope? Jag tycker att det underlättar markant då frambenet höjs och bakbenet “hänger med” och så blir hela hoppet närmare en split!

Leave a Reply

Your email address will not be published.