Five terms officially done

Plugg
Jag klarade min sista tenta på min femte termin så jag kan officiellt säga att jag är klar med fem av nio terminer! Om min uppsats blir godkänd är jag färdig med sex terminer och kan då hämta ut min första examen – Kandidatexamen! Vi får se om några av kurskamraterna träffas imorgon för att fira. Bilden visar kursmaterialet för termin fem.

I passed my final exam for my fifth term so I can officially say that I’m done with five of nine terms! If my essay passes I’m done with six and can collect my first degree – Bachelor! We’ll see if some of our ‘classmates’ meet tomorrow to celebrate. The picture shows the material for the fifth term.

2 thoughts on “Five terms officially done

Leave a Reply

Your email address will not be published.