Swan Lake

Balett
Ni tänker förmodligen – Svansjön, seriöst? Vilken klyscha! Men svansjön betyder någonting mer för mig, speciellt med tanke på att jag fotograferade den på min pappas landställe. Berättelsen bakom är den att ett svanpar alltid flyttar dit när de får sina svanungar. De bor oftast precis bredvid bryggan där många av bilderna är tagna. Så, med det sagt, här följer min version av de ensamma svanen i den Riktiga Svansjön

You might think – Swan lake, really? What a cliche! But swan lake means something more to me, especially when I did the shoot at my fathers country place. The story behind it is that one swan couple always moves in to this lake when their cygnets arrive. They often live right besides the bridge that many of the photos are shot. So, with that in mind, here’s my version of the lonely swan in the Real Swan Lake