Simple fondu


Ni kan lägga till relevé för att göra det mer avancerat. Jag kan dock inte göra fondu på relevé utan att hålla i mig. Försök att vrida ut benen mer än jag gör på videon.

You can add the relevé to make it more advanced. I can’t do fondu on relevé without holdning on to something. Try to turn out your legs more than I do on the video.