Advanced balance exercise


Det här är en mer avancerad balansövning som jag knappt klarar av. Den är dock väldigt bra så försök er på den om ni har lust! Övning ger färdigthet så bara för att man inte kan det på första försöket innebär det inte att det inte hjälper.

This is a more advanced balance exercise that I can barely manage. It’s very good though, give it a go if you feel like it! Practice makes progress so just because you can’t do it on the first try doesn’t it mean that it doesn’t help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *