Another balance and turnout exercise


Den här övningen är också bra för både balansen och utåtvridningen. Tänk på att hålla höfterna raka och att inte vrida dem när benet går ut.

This exercise is good for both balance and turnout. Make sure to keep your hips straight and not to twist them when the leg goes out.

Leave a Reply

Your email address will not be published.