Balance exercise


Vi gör alltid den här övningen på tisdagslektionerna. Den är så effektiv och förbättrar balansen fort. Försök att håll positionerna länge och sätt upp armarna i femte positionen om ni kan hålla passé positionen utan problem.

We do this exercise all the time at classes on Tuesdays. It’s so efficient and improves the balance fast. Try to hold the positions for a long time and bring your arms up in fifth position if you can hold the passé position without any difficulty.

Leave a Reply

Your email address will not be published.