Feet update

Jag har inte pekat mina fötter så mycket på senaste tiden men jag har gjort många relevéer. Jag känner en förbättring i min flexibilitet när jag står i demi pointe men jag kan inte påstå att de har blivit mer flexibla när jag pekar dem. Det tycks synas en aning större böjning på vänster fot men jag vet inte om det bara känns som det eller om ni kan se det också? Får skaffa fram några bilder att jämföra med.

I haven’t really practiced my pointe so much but I’ve done a lot of relevés lately. I feel an improvement in flexibility when I’m on demi pointe but I can’t say that they’ve got more arched when I point them. There is a slightly bigger curve on my left foot though, or maybe it’s just my perception of it? I have to find some pictures to compare with.

Balettfötter
Mina fötter med hyperextension, vänster fot är överst. My feet with hyperextension, the left foot is on top.

Balettfötter
Mina fötter utan hyperextension. My feet without hyperextension.

Leave a Reply

Your email address will not be published.