High tendu exercise


Den här övningen är bra för både utåtvridningen och balansen. Jag får fortfarande kämpa med den men den är mycket effektiv. Det ni behöver tänka på är att se till att hålla höfterna raka och riktade framåt. Vrid inte höften när du lyfter benet. Spänn båda benen och gå genom golvet med foten.

This exercise is great for both turnout and balance. I’m still struggling with it but it’s very effective. What you need to think about is to make sure that your hips are straight and squared. Don’t twist your hips when you lift your leg. Keep the tension in both legs and go through the floor with your foot.

2 thoughts on “High tendu exercise

Leave a Reply

Your email address will not be published.