More balance


Eftersom balansen är så viktig i baletten och eftersom balans även är styrka så fortsätter jag med de övningarna. Den här är bra för det mesta. Försök gå upp på så hög tå som möjligt och spänn benen ordentligt. Om ni kan så gör ett varv till men gå då upp i passé istället för coupé.

Since balance is such a big part of ballet and since balance is strength too I’m continuing with these exercises. This one is good for most things. Try to get up to a high demi pointe and put a lot of tension in your legs. If you can, do another round when you go up in passé instead of coupé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.