Pas de bouree


Pas de bouree är också en bra övning att göra när man har lite tid över och plats för det. Försök att göra det både långsammare och fortare än vad jag gör på videon.

Pas de bouree is also a good exercise to do when you have the time and a little space to do it. Try do do it both slower and faster than I do on the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.