Tendu exercise


Det här är ytterligare ett sätt att förbättra utåtvridningen och att öva på att faktiskt hålla den när man skiftar positioner. Jag tycker att den är väldigt effektiv men det krävs en hel del ansträngning. Man måste vrida ut benen ordentligt och tänka på att hålla dem utåtvridna hela tiden. Gå genom golvet så mycket ni kan och vrid ut så mycket ni bara kan samtidigt som ni håller benen raka.

This is yet another way to improve the turnout and practice to actually hold the turnout when shifting positions. I find it very efficient but it takes a lot of effort. You need to turn the legs out properly and think about keeping them turned out all the time during this exercise. Go through the floor as much as you can and turn out the legs as much as you can while you keep your legs straight.

2 thoughts on “Tendu exercise

    1. Jag vet inte rikigt vad den heter, jag valde den i listan på ljudklipp 🙂 Ska se om jag kan titta upp det när jag kommer hem och har WiFi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.