Feet Friday – En pointe

Balett
Även om det bara är fredag i ungefär tre timmar till här i Sverige så är det ändå fredag! Älskar den här bilden! Min utåtvridning har förbättrats, även om man inte kan tro det genom att titta på min femte position.

Even if it’s only Friday for about three more hours in Sweden, it’s still Friday! I’m in love with this picture! My turnout has actually improved, even if you can’t tell by my fifth position.

Leave a Reply

Your email address will not be published.