Tendu combination


Vi gjorde den här kombinationen på tisdagslektionerna och jag måste säga att jag gillade den. Vad jag gillar mest är att jag faktiskt lärde mig den och kom ihåg hela kombinationen. Sanningen är dock att det gick mycket snabbare på lektionerna men jag tappar bort mig om jag gör den snabbare än så här.

We did this combination at Tuesdays ballet classes and I must say that I liked it. What I really liked about it is that I learned it and remembered the whole combination. The truth though is that it went much faster at class but I’m loosing track if I do it any faster than this.

Leave a Reply

Your email address will not be published.