1,5 years

Stretch
Det är mer än ett och ett halvt år mellan de här bilderna. Stretching tar tid. Vill inte skrämma upp er och ett sådant här litet framsteg kan gå fortare, den här stretchen har inte varit en prioritet för mig så jag har knappt gjort den. Kom bara ihåg att stretching tar och snälla, stressa inte med det! Split utmaningen handlar om att förbättra sina spagater och/eller split – målet är inte att försöka få dem helt (om man inte är väldigt nära så klart).

It’s more then one and a half year in between these pictures. Stretching takes time. I don’t want to scare you, such a little progress could be done quicker, this stretch haven’t been a priority for me so I’ve hardly done it. Just remember that stretching takes time and please, don’t rush it! The split challenge is all about improving and focusing on your splits – the goal is not actually to get it (if your not really close that is).

Leave a Reply

Your email address will not be published.