Arabesque

Balett
Jag känner att jag änltligen börjar närma mig min dröm-arabesque, med en upprätt rygg och benet i 90 grader. Måste jobba mer med min utåtvridning (ingen överraskning där) men jag är på gång. När jag ser tillbaka så kan jag knappt tro hur långt jag har kommit. Jag är så självkritisk istället för att se de här små förbättringarna. Det vi vuxna nybörjare gör fel är att vi jämför oss med ballerinor som började dansa balett när de var unga. Det vi måste fråga oss är hur många timmar vi faktiskt har lagt ner på balettlektioner och sedan jämföra antalet timmar de här underbart duktiga dansarna har haft. Dessutom har vi en helt annan kropp, en äldre kropp och troligtvis mer problem med vår kropp. Så var stolt över vad du har åskadkommit, även om vi har en lång väg kvar innan vi kan jämföras med “riktiga” ballerinor.

I’m finally getting close to my dream arabesque, with an upright back and the leg in 90 degrees. I need to work more on my turnout (no surprise there) but I’m getting there. When I look back I can’t believe how far I’ve come. I’m so stuck on being critical on myself instead of seeing the small improvements. The thing we adult ballerinas do wrong is to compare ourselves to the ballerinas who began ballet when they were young. What we have to ask ourself is how many hours we’ve spent on ballet classes and try to put that in comparison to the number of hours these amazing dancers have had. In addition to that we have another body, an older body and most likely more problems with our body. So be proud of what you’ve accomplished, even if we have a long way to go before we can be compared to actual ballet dancers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.