Today’s ballet class

Balett
Dagens balettlektion gick bra. Jag känner definitivt en klar förbättring när det gäller kombinationerna, jag kommer ihåg dem mycket fortare nu, även om det fortfarande inte är perfekt. Även om jag går en lägre nivå nu så tror jag att det är ett bra sätt att utvecklas på. Det kräver mer av en på de här lägre kurserna. Vad jag menar med det är att jag måste försöka och tänka mycket mer på övningarna så att jag gör dem rätt och med så mycket utåtvridning jag bara kan i jämförelse med den avancerade nivån där jag fokuserar så mycket på att komma ihåg kombinationen. Jag älskar kombinationen mellan den lägre och högre nivån och tror den här terminen kommer bli fantastisk.

Today’s ballet class went well. I definitely feel a great improvement when it comes to remembering the combinations. I remember so much faster now, even if it’s still not perfect. Even though this class is at a much lower level than what I’m used to I think it’s a great way to improve. It requires more at these lower classes and what I mean by that is that I have to think and try a lot harder to do the exercises correct and with as much turnout as I can comparing to more advanced classes where I need to put so much energy on remembering the combinations. I love this mix between lower and more advanced classes and I think this term will be great.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *