Turnout tip


Det här är ett bra sätt att lära sig hur man ska föra benet bakåt utan att röra resten av kroppen och behålla utåtvridningen. För helt enkelt bara benet fram och tillbaka på samma nivå och försök att hålla det lika utåtvridet hela vägen. Kom ihåg att upprepa övningen på andra benet också. Det var svårt att göra det på ett yogablock eftersom det är ganska mjukt så jag vinglade en hel del. Men det gjorde det till en balansövning också!

This is a great way to learn how to move your leg back without moving the rest of the body and keeping your turnout. Simply try to move your leg back and forth on the same level and try to keep it turned out the entire way. Remember to do the same thing on the other side as well. It was really hard to do it on a yoga block due to the fact that the block is quite soft so I wobbled a lot. But it just made it into a balance exercise as well!

Leave a Reply

Your email address will not be published.