Extension tip

Som jag misstänkte så hade jag inte tillräckligt med ork för att filma allt jag ville innan lektionen. Jag lyckades filma lite innan lektionen och när jag kom hem. Stretchingen fungerade inte alls efter lektionen. Ett litet tips – stretcha inte när du är förkyld.

Hus som helst – här har ni ett efterfrågat tips (eller rättare sagt tre tips) för högre förlängningar.

1) Det första tipset är att helt enkelt lyfta benet rakt upp så högt du kan utan att böja stå-benet. Håll benen utåtvridna, benen raka och ryggen upprätt och rakt.

2) Det andra tipset är att göra developpés och att hålla kvar benet i luften innan du sakta tar ner det. Samma gäller som för tips 1).

3) Det tredje tipset är att dra upp benet och håll det spänt. Släpp sedan benet och försök hålla kvar det i luften.

Det viktiga är att inte fokusera på höjden – det viktigaste är att vrida ut benen, hålla benen och ryggen rak samt att hålla höfterna raka.

Jag ser att jag tenderar att tappa fokus och bara fokusera på höjden, vilket man inte ska göra.

As I suspected I didn’t have enough energy to record all of the things I wanted before yesterday’s class. I manage to record some before and a video after when I got home. Stretching after class didn’t work at all. A tip for all of you – don’t stretch when you have a cold.

Anyway – here’s a requested tip (or, there’s actually three tips) for higher extensions.

1) Simply lift your leg as high as you can without bending your standing leg. Keep your legs turned out, your legs straight and your back upright and straight.

2) The other tip is to do developpés and keep your leg in the air before slowly lowering it. The same applies as for the first tip.

3) The third tip is to pull your leg up, put tension in it and let the leg go while trying to hold the leg in the air.

The main thing to think about is to not focus on height – the important things are to turn your legs out, to keep your legs and back straight and to keep your hips squared.

I can see that I tend to forget about these things and focus more on height, which you shouldn’t do.


Music – Beethoven, Piano Concerto No. 5: Adagio Un Poco Mosso (Edit)


Music – Capella Istropolitana, Concerto Grosso in E minor, Op. 1, No. 4 – I. Adagio.