Pointe situation

Balett
Jag tror det är dags för mig att ge en ordentlig förklaring av min aktuella tåspetssituation. Många av er och mina följare på Instagram har undrat om jag dansar i tåspetsskor än, eftersom jag tar bilder i mina tåspetsskor ibland. Om jag ska vara ärlig så ser jag inte mig själv som “tåspetsutövare” och jag ska berätta varför.

Till att börja med så vill jag säga att jag faktiskt har lite erfarenhet av att använda tåspetsskor. Jag hade faktiskt tåspetsskor under min andra och tredje termin på min första dansskola, med lärarens godkännande och övervakning. Det var inga avancerade rörelser men vi gjorde bra rörelser som var anpassade för tåspetsträning för nybörjare.

Efter min tredje termin var jag tvungen att göra uppehåll i ett och ett halvt år, innan jag började på min nuvarande dansskola. Vid det här laget hade jag förlorat mycket muskler och jag lade också märke till min bristande teknik (till exempel fokuserade min första dansskola endast på fot- och benrörelser så jag hade inte mycket erfarenhet av armrörelser). Det blev min största prioritet och jag insåg hur långt från tåspetsträning jag var. Jag klarade knappt av tekniken och tänkte inte ens på tåspetsträning.

Trots det så bad jag min lärare att berätta för mig och Angelica när hon ansåg att vi var redo för tåspetsträning. Hon svarade med att vi fick ha på oss dem redan då, vid räcket. Så vi försökte det en lektion. Problemet var bara att min lärare inte anpassade eller ändrade övningarna. Jag kunde knappt göra rörelserna på halvtå och nu förväntade hon sig att vi skulle göra dem på tåspetsen (till exempel skulle vi gå upp på tåspetsen med en fot och benet rakt). Jag hade inte ens 10 % av styrkan jag behövde så jag hade inte på mig skorna efter det. Jag blev faktiskt lite besviken på min lärare efter det. Eftersom dansskolan inte erbjöd några tåspetslektioner heller så blev det en återvändsgränd.

Jag har inte tänkt så mycket på tåspetsträning fram tills nu. Jag blev så motiverad när jag såg att min närmaste vän på Instagram har blivit godkänd för tåspetsträning. Så jag har tänkt att ge det ett försök till, men på lördagslektionerna i stället eftersom det är en lägre nivå. Jag har fortfarande så lång väg kvar men det är inte likt mig att ge upp om något som jag vill kunna uppnå.

Därför har jag alltså bestämt mig för att prova på nästa lördagslektion. Vi får se hur det går…

I think it’s time for a proper explanation of my current pointe situation. Many of you and my Instagram followers have asked if I’m on pointe yet or not, since I sometimes takes photos in my pointe shoes. If I’m honest I don’t see myself as being on pointe yet and I will tell you why.

First of all, I do have some experience of being en pointe. I actually wore my pointe shoes during my second and third term at my first dance school, with the teachers approval and supervision. It wasn’t any advanced movements but it was really god exercises that was adapted to pointe work for beginners.

After my third term I had to quit ballet for a year and a half, before starting at my current dance school. By this time, I had lost much muscles and I also noticed that I didn’t have such a good technique (for example, my first school only focused on feet and legs, I hadn’t learned arm movements before). This became my biggest priority and I realized how far I was from pointe work. I almost thought that the technique was too hard, and therefore I didn’t even think about pointe work.

Even so, I asked my teacher to tell me when me and Angelica were ready for pointe and she replied that we could wear pointe shoes at the barre from now on. So we tried it one class. The problem was that my teacher didn’t change or adjust the movements. I could hardly do them on demipointe and now she expected us to do them on pointe (for example – to rise on one leg up on pointe with the strength on that foot). I didn’t even have 10 % of the strength I needed so I didn’t wear the shoes after that. I actually got pretty disappointed at my teacher for that. Since the dance school don’t offer pointe classes it was a dead end.

I didn’t think more about pointe practice until now. I got so motivated when I saw that my closest friend on Instagram got approved for pointe. So I’m thinking of trying again, but on Saturdays classes (which are at a lower level). I still have such a long way to go but it’s not like me to give up on something I want to pursue.

That’s why I’ve decided to try next Saturday’s class with in my pointe shoes by the barre. We’ll see how it goes…

Today’s middle split

Split
Split
Jag hade inte tid att stretcha efter lektionen så jag fick göra det när jag kom hem. Temperaturen låg precis över 0°C här så det blev ganska kallt på vägen hem. Det i kombination med att jag har varit sjuk och inte har stretchat på en vecka resulterade i en mycket obekväm och spänd stretching. Jag fick till och med kämpa med spagaterna, vilket säger en hel del eftersom jag alltid har dem.

Hur som helst, jag blev faktiskt förvånad när jag gick ner i spliten. Även om mina knäveck inte är lika nära golvet som de har varit så kändes det som att jag kom närmare golvet. Vet dock inte. Fortsätter i alla fall och stretcha och hoppas att jag kommer ända ner innan jul!

I didn’t have the time to stretch after class so I had to do it when I got home. The temperature is just above 0°C here so it got pretty cold on the way home. That in combination with the fact that I’ve been sick and haven’t stretched for a week resulted in a very uncomfortable and tense stretching. I even struggled with my front splits, which says a lot because I always have them.

Anyway, I was actually surprised when I got down in my middle split. Even if the back of my knees aren’t as close to the floor as they have been, it felt like I was closer to the floor. I don’t know though. I’ll just keep stretching and hope I can get down before Christmas!