Arabesque Practice


Jag tycker den här typen av övning är riktigt effektiv. Jag försöker kombinera pique arabesque med att sakta gå ner till helfot i arabesquen. Min penché har förbättrats mycket den här terminen.

I find this type of practice really efficient. I try to combine the arabesque practice by doing a pique arabesque and go down to a flat arabesque. My penché has improved a lot this term.

2 thoughts on “Arabesque Practice

Leave a Reply

Your email address will not be published.