Relevé on one foot


Här är en annan övning som kräver mer styrka så prova inte det här om ni är väldigt nya på tåspets. Man gör relevéer på en fot åt gången. Se till att gå genom demipointe och att rulla igenom fötterna. Hoppa inte upp på tå. Försök även att inte luta er för mycket på räcket utan försök låta era fötter trycka upp er.

I andra delen av videon försöker jag få mina utåtvridningsmuskler att jobba och att peka mina fötter mycket mer.

Here’s another exercise which require a little more strength so don’t try this is you’re really new to pointe work. You just do relevés on one foot at a time. Make sure to go through demi pointe and to roll through your foot. Do not jump up en pointe. Try not to lean too much on the barre, try to let your foot push you up.

At the other half of the video I’m trying to make those turnout muscles work and to arch my feet more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.