Rond de jambe


Jag tycker det här tipset är mycket användbart när man vill förbättra sin utåtvridning. Man måste verkligen tänka på att vrida ut benen från höfterna, hålla benen raka, hålla höfterna stilla och behålla utåtvridningen genom hela övningen. Gör rond de jambe med halvtå fyra varv innan ni gör dem med foten pekad. Det hjälper er att se hur mycket ni faktiskt vrider ut och tränar utåtvridningen.

I find this tip helpful when it comes to improving your turnout. You really need to think about keeping your legs turned out from the hip, keep your legs straight, keep your hips still and to keep the turnout throughout this exercise. Do the rond de jambe with demipointe four rounds before doing it with the foot fully pointed. This will help you to see how much you’re actually turned out and to practice the turnout.

Leave a Reply

Your email address will not be published.