Strength Exercise


Det här är en liknande övning som jag har lagt upp tidigare, men den här riktar in sig på framsidan och sidorna. Det är en mycket svår övning men jag tror den är bra. Försök att hålla ryggen rak och försök att inte luta bakåt för mycket. Benen ska vara utåtvridna och raka.

This is a similar exercise as I’ve posted for the back, but this targets the front and the side. It’s a very difficult exercise but I think it’s good. Try to keep your back straight and try not to lean back to much. The legs should be turned out and straight.

Leave a Reply

Your email address will not be published.