Stretching tip

Det här är en väldigt bra stretch för split och straddle. Den är dock lite mer avancerad eftersom man måste kunna hålla i hälarna utan att lyfta baken från golvet.

Ligg på rygg och för benen rakt framför dig. Ryggen ska ligga jämnt mot golvet och benen ska vara raka. Ta tag i hälarna och dra de sakta mot golvet, så långt du kan utan att böja benen och utan att ryggen lyfts från golvet. För sedan lika sakta tillbaka benen och upprepa. Ryggen ska alltid vara mot golvet.

This is a great way to stretch for your split and straddle. It is a little more advanced stretch since you need to be able to grab your heels without lifting the bottom from the floor.

Just lie on your back and bring the legs in front of you. Your back should be against the floor and the legs should be straight. Grab the heels and slowly push the legs towards the floor, as much as you can with your legs straight and with the back against the floor the entire time. Slowly raise the legs again and repeat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.