Warm up and turnout exercise

Jag tycker det här är en bra uppvärmningsövning och på samma gång (eller vid ett senare tillfälle) en bra övning för utåtvridningen. Som ni kan se gör jag tendu jetes och landar först i fjärde position framåt, sedan i andra positionen och i fjärde positionen bakåt. Se till att ni verkligen jobbar genom golvet med fötterna, peka dem så mycket ni kan och stäng ordentligt i femte positionen. Det ska vara kraft bakom jeteerna, spänn benen ordentligt och håll dem raka.

I think this is a great exercise to warm up with and at the same time (or at another time) practice those turnout muscles. As you can see, I’m doing a tendu jete and first land in the fourth position to the front, in the second position and in the fourth position to the back. Make sure to really work through the floor with your feet, point them as much as you can and close in a good fifth position. There should be force behind the tendu jete’s, put a lot of tension in your legs and keep them straight.

Leave a Reply

Your email address will not be published.