Cambré

Balett
Min flexibilitet i ryggen har verkligen förbättrats den här terminen. Bli inte lurade av bilden bara, jag håller i dörrhandtaget för glatta livet och lutar mig bakåt mycket. Jag skulle aldrig kunna stå med benen så här raka (parallella) utan att hålla i mig. Älskar dock bilden och älskar att känna framstegen.

My back flexibility has really increased during this term. Don’t get fooled by the picture, I’m holding on to the door handle and leaning back a lot. I could never stand with my legs this straight (parallel) without holding on. I love the picture though and I love to feel the progress.