Migraine?

Balett
Jag hade två timmars balett idag. Vi övade inför en kommande föreställning som är den 20 november. Jag tror inte jag har nämnt det tidigare. Det är bara en föreställning och det är delar ut “Storm”-numret som vi hade i senaste vårshowen. Hur som helst, efter ungefär en timme började jag se flimmer. Det blev värre och värre, till den punkt att jag inte ens kunde se min lärare när jag tittade på henne. Jag såg bara flimmer. Kom dock förbi det men då började illamåendet krypa fram ungefär 30 minter senare. Vägen hem har aldrig känts så lång. Jag var tvungen att gå eftersom jag har punktering på cykeln. Lyckades komma hem till slut men som ni förstår så blir det ingen split-stretching ikväll.

I had a two hour ballet class today. We’re practicing for a upcoming performance that is at the 20th of November. I don’t think I’ve mentioned it yet. It’s only one show and it’s parts from our “Storm” number in the last Spring Show. Anyway, after an hour or so I started to see flicker. It got worse and worse, to the point that I couldn’t see my teacher when I was locking at her. It was only flicker. I got past that though but then the nausea crawled upon me about 30 minutes later. The way home has never felt so long. I had to walk too since my tire’s gone flat on my bicycle. I made it home but as you can understand there won’t be any split stretching tonight.

Fondu


Tillbaka till verkligheten (från föregående inlägg). Här har ni en fondu-kombination som vi har gjort på lördagslektionerna. Riktigt fin tycker jag. Gör dock bara på ena sidan. Fick en fruktansvärd kramp i vaden efteråt. Varning – gör inte denna övning ouppvärmd.

Back to reality (from previous post). Here’s a fondu combination that we’ve done at Saturdays classes. I find it really beautiful. I’m only doing it on one side though. Got a horrible cramp in my calf after this. Warning – do not attempt this unless you’re warmed up.

Interpretation

Balett
Jag fick en kommentar från en underbar läsare som verkligen fick mig att tänka efter. Det var en “okomplicerad” kommentar men den väckte något inom mig. Hon uttryckte bara sin tolkning av min bild och sade vad hon tänkte när hon såg den. Det är så vackert och det är en av målen jag har med bloggen.

Balett är inte en dags, det är inte en sport eller en tävling. För mig är baletten en livsstil. Men det är även en konst. Jag älskar idén av tolkning, jag ser det som vuxnas sätt att fanstisera. Vi förlorar oss i våra tankar och släpper taget om verkligehetens alla måsten och problem för några minuter. Det är konst. Konst är en värld för sig själv, som våra tankar skapar.

Känner ni att balett är en konstform?

I got a comment from one wonderful reader that really got me thinking. It was a ‘simple’ comment but it woke something in me. She only expressed her interpretation of my picture and said what she thought of when she saw it. That is simply beautiful and one of the goals I have with this blog.

Ballet is not a dance, it is not a sport nor is it a competition. For me, ballet is a lifestyle. But it is also an art. I love the idea of interpretation, I see it as the adults way of fantasizing. We get lost in our thought and just let go from reality’s musts and problems for a few minutes. That is art. Art is a world of its own, that our minds create.

How do you feel about ballet as an art form?