2010-11-04

Balett
Den här dagen på året är alltid påfrestande för mig. Den 4 november 2010 var dagen som visade sig skulle förändra mitt liv, fullständigt. Det var dagen som jag blev påkörd bakifrån av en bil och dagen då pisksnärtskadan blev en del av mitt liv.

Det kommer alltid vara en svår dag för mig. Hur kan det inte vara det? Det är den dagen på året som jag blir arg, frustrerad, ledsen och förtvivlad och det är den dagen som jag inte kan hälpa att undra hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade blivit påkörd den dagen. Livet är orättvist. Och ja, det hade kunnat varit värre, men det tar inte bort det faktum att jag alltid känner smärta.

Jag kan inte förneka att skadan gav mig modet att börja balett. Det var den sista knuffen jag behövde. Det var på grund av min skada som jag insåg att livet är för kort och att man aldrig vet vad framtiden har att vänta.

Om ni vill göra någonting, vänta inte på ett livsomvändande ögonblick. Gör det medan ni kan. Låt inte andras tyckande och tänkande påverka vad ni vill göra. Om ni vill göra något, gör det.

This day of the year is always a bit hard on me. The 4th of November 2010 was the day that turned out was going to change my life, completely. It was the day when I got hit from behind by a car and the day that the whiplash injury became a part of me.

It will always be a hard day for me. How can it not? It is the one day of the year when I get mad, frustrated, sad and heartbroken and the one day that I can’t help but to wonder what my life would have been like if I hadn’t been hit that day. Life is unfair. And yes, it could have been worse, but that doesn’t take away the fact that I’m always in pain.

I cannot deny that the injury gave me the courage to start ballet. It was that last push I needed. It was due to the injury that I realized that life is too short and that you never know what the future holds.

If you want to do something, don’t wait for a life changing moment. Do it while you can. Don’t think about what other would say or think. If you want something, do it.