Middle split

Split
Split
Split
Split
Så här såg min split ut direkt efter att jag kom hem från baletten. Jag tog faktiskt bilder i danssalen men eftersom de inte blir i samma vinkel så bestämde jag mig för att ta några nya när jag kom hem. Den börjar kännas bra. Jag hoppas jag kommer lite längre ner under den sista månaden av utmaningen!

This is how my middle split looked like after I got home from ballet class. I did take photos in the studio but since they’re not in the same angle I decided to take some new ones when I came home. It’s starting to feel good. I hope I’m able to make some more progress during this last month of the challenge!

Tendu Jeté – In class


Vår tendu jeté kombination som vi har gjort varje lektion den här terminen. Jag gillar faktiskt att göra samma kombinationer varje vecka under hela terminen eftersom det tar så lång tid för mig att komma ihåg stegen. När vi gör samma sak varje vecka så kan jag faktiskt fokusera på att göra övningarna rätt när jag väl kommer ihåg dem. Jag älskar de här filmklippen eftersom ni verkligen kan se hur våra lektioner är. De är glada och positiva, men vi blir seriösa när vi gör kombinationera.

Our tendu jeté combination that we’ve done every class for this term. I actually like to do the same combination each week since it takes to long for me to remember the combination. When we do the same combinations every week I actually have the chance to focus on doing them correctly once I’ve memorized them. I like these videos because you get to see how our classes look like. They’re very happy and joyful, but we get serious when we do the combinations.