Christmas gift

Julkort
Jag känner att jag vill förtydliga vissa saker gällande adventgåvorna. Skulle säga att det mer är som fyra julklappar eftersom ni inte får veta vad de innehåller. Det enda jag kan säga är att de innehåller balett. Hur som helst, allt ni behöver för att ha en chans att få en julklapp av mig är att skicka en bild på er i antingen en dans- eller stretching pose som har ett jultema (som bilden ovan) till info@balletbun.com. Jag behöver även måtten på era höfter och midja. Försök att göra bilden personlig. Jag ska försöka anpassa julklappen till var och en av er och eftersom jag endast har bilden att gå på så är det av relevans att den representerar er.

Det behöver absolut inte vara något avancerat, till exempel så behöver ni inte en julgran eller något liknande. Ett rött band i midjan till er vanliga balettoutfit duger precis lika bra. Var kreativa, och främst av allt – var ditt glada du. Visa vad julen betyder för dig genom din bild.

Utdelningen är för alla, den är inte begränsad till något land.

Jag gör inte en ny utdelning varje vecka på det vis att ni måste skicka in nya bilder för varje gång. Jag samlar ihop bilderna redan nu (så snälla skicka bilderna till mig om ni har dem färdiga) fram till det 19 december. Det betyder att en bild som skickas den här veckan kan vinna den fjärde utdelningen. Åter igen, skicka bilderna så fort ni har dem färdiga. Chansen att vinna är precis lika stor om ni skickar bilden nu.

Ni får gärna skicka mer än en bild men ni kan endast vinna en utdelning. Jag vill nämligen att julklapparna ska kunna uppskattas av fyra balettfantaster ♥

I feel that I have to fill in a few things regarding the giveaways. I’d say it’s more of four Christmas gift though since you don’t get to know what you’ll receive. I can only give you one hint about the gift and that is that it contains ballet. Anyhow, all you need to know is to send a picture of yourself in either a dance or stretching pose which has a Christmas theme (like the picture above) to info@balletbun.com. I also need to know the measurements of your hips and waist. Try to make the picture personal. I’ll try to adapt the Christmas gift to you and since I’ll only have the picture to go on it’s of relevance that it represents you.

It doesn’t have to be that advanced, for instance, you don’t need a Christmas tree or anything huge. A red ribbon in your ordinary ballet outfit can be just as good. Be creative, and most importantly – be a happy you. Show what Christmas is to you through your picture.

The giveaway is for everyone, it’s not limited to any country.

I’m not doing a different giveaway every week in that sense that you have to send me new pictures every week. I’m gathering pictures at this moment (so please send me your pictures as soon as you can) up to the 19th of December. That means that a picture sent this week could be the winner of fourth advent’s giveaway. So again, please don’t wait with your pictures. Your chance of winning is just as big if you send me your picture now.

You can send me several pictures but you can only win at one giveaway. I want the Christmas presents to be enjoyed by bunheads ♥