Arabesque Progress

Balett
Jag tycker det är dags att grundligt gå igenom mina framsteg i arabesquen som jag har gjort under de senaste två och ett halvt åren.

Den första bilden (upp till vänster) togs sommaren 2013. Jag hade då dansat i tre termer men min sista lektion var över ett år innan bilden togs. Som ni ser trodde jag att nyckeln till en korrekt arabesque var att få benet så högt upp som möjligt. Detta är naturligtvis fel, som jag fick lära sig när jag började baletten igen i september 2013.

Den andra bilden (uppe till höger) togs i slutet av min första termin på Entré (mitt nuvarande dansskola), även den under 2013. Det var min fjärde termin om man räknar ihop dem. Eftersom jag inte kunde få mitt ben så högt upp utan att luta mig framåt fortsatte min felaktiga arabesque. Den förbättrats men den förbättrats väldigt långsamt, och den var fortfarande fel.

Den tredje bilden (nere i vänstra hörnet) togs under sommaren 2014. Jag tog två kurser lektionen innan (under våren) och som ni kan se lönade det verkligen sig. Jag hade tillräckligt mycket styrka i ryggen för att hålla upp mitt ben utan att luta mig framåt. Men det fanns fortfarande ett stort utrymme för förbättringar.

Vi hoppar ganska långt nu, den fjärde bilden (nere i högra hörnet) togs tidigare den här terminen. Som ni kan se har min styrka och flexibilitet i ryggen förbättrats en hel del, likså min utåtvridning och balansen (även om man inte kan se min balans i bilden). Mina axlar har också kommit längre ner.

Det jag vill verkligen understryka i det här inlägget är – Ta bilder av dina positioner. Det är den största motivationen du någonsin kommer att få. Jag vet att det är svårt att känna framsteg, men om du regelbundet tar bilder kommer du att se det. Jag är så glad för de här bilderna, men jag önskar att jag hade mer av dem.

I think it’s time to thoroughly go through my arabesque progress that I’ve made during the last two and a half years.

The first picture (up to the left) was taken in the summer of 2013. I had danced through three terms by then but my last class was over a year before the picture was taken. As you can see I thought that the key to a correct arabesque was to get your leg up as high as possible. This is of course wrong, which I started to learn when I began classes again in September of 2013.

The second picture (up to the right) was taken in the end of my first term at Entré (my current dance school), also in 2013. It was my fourth term if you count them together. Since I couldn’t get my leg as high without leaning forward the incorrect arabesque continued. It improved but it improved very slowly, and it was still wrong.

The third picture (down in the left corner) was taken during the summer of 2014. I took two classes the previous term (during the spring) and as you can see it really paid off. I finally had the strength in my back to hold my leg without leaning forward. Still a huge room for improvement.

We’re jumping pretty far now, the fourth picture (down in the right corner) was taken earlier this term. As you can see my back strength and flexibility has improved a lot, so has my turnout and my balance (even if you can’t tell my balance in the picture). My shoulders have lowered too.

The thing I really want to underline in this post is – Take pictures of your positions. It’s the greatest motivation you will ever have. I know that it’s hard to feel the progress but if you regularly take pictures you will see it. I’m happy for these pictures but I wish I had more of them.

Leave a Reply

Your email address will not be published.