Hyperextension with an attitude

Balett
Ännu en bild från dagens julfotografering. Det är inte direkt en tjuvtitt eftersom den här bilden inte kommer bara med i temat. Den passerade inte kvalitetskontrollen, eller, överkroppen gjorde inte det (mestadels mitt ansikte). Men jag måste säga att jag älskar mina ben på den här bilden. Jag både älskar och hatar hyperextension, och i den här bilden så älskar jag den. Och nej, jag kan inte balansera så här i mer än en halv sekund (vilket egentligen inte är att balansera, eller hur?).

Another photo from today’s Christmas shoot. This isn’t a sneak peek though since this photo won’t be in the theme. It didn’t pass my standards, or the upper body didn’t (mostly my face). But I have to say that I love my legs in this picture. I both love and hate hyperextension, and in this picture I love it. And no, I can’t actually balance like this for more than a half second (which isn’t really balancing, is it?).

Leave a Reply

Your email address will not be published.