Jump Combination


Vi gjorde den här hoppkombinationen på förra tisdagsbaletten (den avancerade kursen). Som ni kan se så har jag inte lärt mig den än, det är därför jag är så seg och borta. Jag vill inte att ni ska tro att jag klarar av allt som läraren ger mig på lektionerna. Det var faktiskt så här jag såg ut när jag gjorde den under lektionen också. Balett är en lång och pågående process, kombinationer tar alltid lång tid för mig att lära.

We did this jump combination at last Tuesday’s class (the advanced class). As you can see I haven’t learned it yet, that’s why I’m so lost. I don’t want you to think that I can do everything at class. This was actually how I looked when we did it at class too. Ballet is a long and ongoing process, combinations always takes a long time for me to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.