Simple Plié exercises


Här är några enkla pliéövningar. Om ni är helt nya för balett så kan ni vänta med att använda armarna och endast fokusera på att försöka vrida ut benen från höfterna. Knäna ska gå rakt över tårna i pliéerna. I grand pliéerna så gör man en så djup demi plié innan man lyfter hälarna och försök trycka ner hälarna i golvet så fort som du kan när du går upp. Hälarna går upp i grand plié i samtliga positioner utom andra positionen.

Det allra viktigaste är att se till att du inte svankar. Tryck in bäcknet och spänn baken samtidigt som du försöker trycka ut knäna åt sidan från höften. Det är absolut inte lätt men med övning kommer färdighet.

Den här övningen är en bra uppvärmning innan man stretchar men då gäller det att göra övningen ordentligt så att man blir varm.

Here´s some simple plié exercises for you. If you’re really new to ballet you can wait with the arm movements and just focus on trying to turn the legs out from the hips. The knees should go over the toes in the pliés. In the grand pliés you should do a deep demi plié before lightning the heels and try to push the heels down as soon as you can when you go up again. The heels go up in grand plié in every position except in the second position when they stay against the floor.

The most important thing is to make sure not to arch your back. Push your bum in and put tension in it and try to push your knees out to the side from the hip. It’s definitely not a simple exercise in that sense but with practice comes progress.

This is a good warm up exercise for stretching but you need to make sure to do it properly so your muscles get warm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.