Tendus in First


Det här är en mycket bra övning. Den må se enkel ut men den är faktiskt riktigt svår. Överkroppen ska hållas still under hela övningen (som ni ser så får jag kämpa) och man bör inte röra sig så mycket när man skiftar vikten när man byter ben. Det är en mördarövning för insidan av låren!

This is a very good exercise. It might seem very simple but it’s actually really hard. You should try to keep your upper body still during the whole exercise (as you can see I’m struggling) and you shouldn’t move that much when your shifting weight to the other leg. It’s a killer exercise for the inner thighs!

Leave a Reply

Your email address will not be published.