Ballet Buddy Stretch #3

Buddy Stretch
Den här stretchen är till och med mer effektiv än den med gummiband. Din stretchingkompis behöver göra största delen av jobbet här – genom att dra dina armar neråt. En riktigt bra sak med den är att din kompis kan se om dina höfter är raka och kan rätta till dem om det behövs.

This stretch is even more effective than the one with the rubber band. Your stretching buddy needs so do most of the work here – pulling your arms down. A great thing about it is that your buddy can see if your hips are squared and correct you if needed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.