Ballet Buddy Stretch #4

Buddy Stretch
Ni vet om den här kompisstretchen redan men den är värd att ta upp igen. Den är helt klart min favorit bland assisterade stretcher och jag känner att jag får mest hjälp i den här. Det är viktigt att hålla ryggen rak och att man böjer från höfterna. Vrid även ut benen.

You know of this buddy stretch already but it’s worth mentioning again. This is by far my favorite assisted stretch that I get the most help in. It’s important to keep your back straight in this stretch and make sure to bend from the hips. Turn out your legs as well.

Leave a Reply

Your email address will not be published.