Bendable – Not breakable

Brygga
Gamla hederliga bryggan. Varför gör jag inte den här stretchen oftare? Den är ett bra sätt för mig att bygga mer styrka i armarna och stretcha samtidigt. Ett av mina mål för 2016 är att göra den oftare och försöka förbättra den (även om jag faktiskt är ganska nöjd med den redan nu). Jag lade märke till att stretchen tar bättre när jag gåt upp på tårna.

Good old bridge. Why don’t I do this stretch more often? It’s a very good way for me to build up more strength in my arms and stretch. One of my goals for 2016 is to do this more often and try to improve it (even though I’m pretty pleased with it now). I noticed that I get a much better stretch if I rise on my toes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.