Christmas Split

Split
Split
Split
Straddle
Eftersom det är sista dagen på min stretchingutmaning kände jag att jag var tvungen att stretcha idag. Stretching efter en enorm julmiddag – inte min bästa idé. Det kändes ganska bra men jag kom inte så långt ner som jag trodde att jag skulle göra. Jag är så glad för att jag gjorde den här utmaningen, den har hjälpt mig att göra så stora framsteg i både splitten och straddlen. Notera dock att jag inte kommer lika nära golvet i straddlen utan hjälp. God Jul!

Since it’s the last day of my split challenge I felt I had to stretch today. Stretching after a huge Christmas dinner – not my best idea. It felt pretty good but I didn’t get as far down as I thought I would. I’m so happy for this challenge, it has pushed me so much and helped me progress incredibly well in both my middle split and straddle. Please note that I can’t get this close to the floor without help. Merry Christmas!

Leave a Reply

Your email address will not be published.