No ballet class – but Stretching

Eftersom jag inte har några mer lektioner ända fram till den 26 januari (!) så måste jag se till att hålla igång stretchingen. Jag gör alltid balettövningar hemma, vare sig det är när jag står upp eller gör någonting annat så jag får lite träning av det (till exempel så går jag inte runt i lägenheten, jag gör pas de bourrees eller piqués eller något liknande, balanserar i passé på relevé när jag bortstar tänderna och så vidare). Jag tänkte att jag kan hålla igång stretchingen om jag bestämmer mig för att stretcha de tiderna som jag skulle haft lektion. Jag stretchade dock inte i en och en halv timme idag men 30 minuter blev det i alla fall. Fokuset – spagat och split!

Since I don’t have any more classes until the 26th of January (!) I have to make sure to keep up with my stretching. I always do ballet exercises at home, whenever I’m standing up or doing anything so I get a little practice from that (for example, I don’t walk around in the apartment, I do pas de bourrees or piqués or something like that, balance in passé on relevé while brushing my teeth and so on). I figured that I can keep up with my stretching if I decide to stretch on the times when I normally have class. I didn’t stretch for an hour and a half today but for 30 minutes anyway. Focus – splits!

Spagat
Spagat
Split
Split
Split
Straddle
Förtyligande – Mina ben går inte hela vägen bak till 180 grader i spliten. Jag uppskattar att jag ligger någonstans kring 170 grader men det är svårt att säga.

Just to clarify – My legs do not go all the way back to 180 degrees in the middle split. I estimate that I am around 170 degrees but it’s hard to say.

One thought on “No ballet class – but Stretching

Leave a Reply

Your email address will not be published.