Saturdays Ballet Group

Balett
Här är en del av lördagsgruppen. Alla kunde inte komma idag, vi brukar vara mellan 10-12 tjejer. Erfarenheten av balett inom gruppen varierar, jag har mest erfarenhet med mina åtta terminer. Den här kursen är för personer som har minst två terminers erfarenhet av balett. Älskar den här gruppen, vi har alltid så kul och hjälper varandra. Framför allt så älskar jag min lärare ♥ Hon är så underbar och en stor förebild för mig inom baletten och stretchingen (jag menar, titta bara på den där spliten!). Räknar dagarna till nästa gång jag träffar henne.

Here’s a part of the Saturday ballet group. Everyone couldn’t be with us today, we’re usually about 10-12 girls. The experience in ballet varies, I have the most experience with my eight terms. This class is for people with at least two terms of ballet training. I love this group, we always have fun and help each other out. Even more, I love my teacher ♥ She’s so wonderful and a real role model for me in ballet and stretching (I mean, look at that middle split!). I’m counting the days until the next time I see her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.