Saturdays jump combination


Den här hoppkombinationen har vi gjort under hela hösten på lördagslektionerna. Vi brukar dock göra den två gånger, först till höger och sedan till vänster. Den är riktigt jobbig men jag gillar den på något vis. Äkta hatkärlek!

Here’s the jump combination that we’ve done during this fall at Saturdays classes. We do it two times though, once to the right and once to the left. It’s so hard but somehow I like it. Pure love-hate!

Leave a Reply

Your email address will not be published.